Informació i Assesorament Hipoteca Inversa

A-vital disposa d´aquest servei d´assessorament a través d´una de les poques entitats bancàries que ofereixen aquest producte. 

És freqüent que moltes persones grans, no tinguin ingressos econòmics suficients per cobrir les seves necessitats o simplement prefereixin tenir un nivell superior de rendHa al dels seus ingressos habituals i que no obstant això tinguin un habitatge en propietat de cert valor. Convertir aquest habitatge en recursos econòmics, mentre es continua fent ús d'ella és la principal possibilitat que ofereix un negoci incipient al nostre país però que es desenvolupa en alguns altres des de fa anys: la hipoteca inversa.

En aquest informe s'exposen les diferents possibilitats que es comencen a trobar en l'àmbit espanyol perquè la gent gran pugui convertir en renda periòdica el valor d'un immoble. No es descarta l'existència de més fórmules contractuals o operacions, fruit sens dubte de la indefinició legal i de la llibertat contractual, aquí simplement es recullen de manera general les que tenen més visibilitat al nostre mercat.

Punt de partida: gent gran i habitatge

Dos són els elements bàsics a tenir en compte a l'hora de parlar d'hipoteques inverses o de negocis similars: l'existència d'un habitatge o propietat immobiliària que es pugui convertir en diners líquids i que la persona interessada a celebrar el negoci tingui una edat determinada .

La hipoteca inversa, també anomenada "pensió hipotecària" per algunes entitats, és la figura més coneguda d'aquests negocis. Es tracta, com s'ha assenyalat anteriorment, de celebrar un negoci pel qual un particular rebrà una quantitat de diners mensuals a canvi de la propietat dels seus habitatge, mantenint la mateixa fins a la seva mort.

Habitualment en celebrar un contracte d´aquestes característiques s'ofereix la possibilitat de cobrar una suma puntual inicial, destinada generalment a pagar les despeses originades per la celebració del contracte, fer millores, reformes en l'habitatge o qüestions similars. A partir d'aquest moment es cobraran quantitats periòdiques que, en el cas d'algunes de les entitats financeres espanyoles que ho fan, poden arribar al 90% de la taxació inicial del'habitatge.

En tots els casos hi ha un edat mínima per poder celebrar una hipoteca inversa, moltes vegades superiors als 65 anys.

En morir la persona que va contractar la hipoteca inversa, sol existir la possibilitat que els hereus tinguin un termini per decidir si prefereixen que l'entitat financera vengui l'habitatge i recuperi així els diners que el mort va obtenir gràcies a la hipoteca (podent obtenir el diners restant de la venda, en cas que fos superior a la suma dels diners desemborsat per l'entitat financera tenint en compte els interessos) o pagar els hereus aquesta quantitat i alliberar així a l'habitatge de la seva càrrega, podent heretar com qualsevol altre bé.

TRAMITACIÓ HIPOTECA INVERSA

Hi ha una primera valoració que consisteix amb emplenar una plantilla que A-vital posa a disposició de l´interessat. La plantilla compté totes les dades necessàries i que s´han de menester per poder cotitzar-ho, i, avaluar la viabilitat. Heu de tenir en compta que els titulars d’una hipoteca inversa han de ser obligatòriament majors de 65 anys, i s’ha de fer damunt sa vivenda habitual dels prenedors de sa pòlissa.

Si els interessa s’oferta que els presentem i volen tirar endavant s’operació, els enviaran un pèrit per valorar sa vivenda i segons el valor de l´informe (si no fos coincident amb el valor que ens ha donat l’interessat), es torna a cotitzar, en cas de que no els interessés aquesta segona i definitiva oferta, la minuta del pèrit aniria a càrrec del interessat. Si els interessa, i fan l’operació no hi ha cap despesa. 

No dubti en contactar amb A-vital, l'assessorarem sense cap compromís.

Formulari de contacte

Tots els camps són requerits

Localització

On estem per si ens vols visitarr

AVITAL

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos