Servei d'assessoria laboral, jurídica i financiera, testaments, herències, pensions…

Assessoria laboral: Servei adaptat a la ciutadania en general per gestionar els seus recursos de la forma més eficient i representar-la davant l’Administració.

 •  Assessorament laboral: declaracions, resums, certificats de retencions i retribucions, baixes de malaltia i accidents de treball.
 •  Tramitació d’expedients de prestacions de la Seguretat Social. Capitalització d’atur, jubilació, viudetat, no contributives.
 • Confecció de rebuts de salari, altes i baixes. Preparació de models TC1 i TC2. Liquidacions d’assegurances socials.
 • Estudi i formulació de recursos davant els Tribunals de Jurisdicció Social i Contenciós Administrativa. Accions judicials.

Assessoria jurídica-financera: Servei d´assessoria jurídica-financera en general, tant per a gent gran com pels seus familiars.

 • Assessorament i redacció de testaments, incapacitacions, divorcis, separacions.
 • Redacció i tramitació d´escriptures de compra/venda de finques o vivendes ( rústiques i urbanes.
 • Contractes arrendaments-lloguers de vivendes.
 • Tramitació de pensions.
 • Defensa jurídica enfront qualsevol reclamació o demanda que es vegi afectat una persona.
 • Interposició de tot tipus de demandes i reclamacions: recuperació de rentes, pensions embargades, prejubilacions.
 • Recursos de multes i sancions de tràfic…

A-vital vol que aquests serveis siguin molt familiars, propers, personalitzats i adaptats a la necessitat del client: ungència, flexibilitat de pagos…

No dubti en posar-se en contacte amb A-vital, l´assessorament de la millor manera.

Formulari de contacte

Tots els camps són requerits

Localització

On estem per si ens vols visitarr

AVITAL

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos